Meldpunt aanbestedingen Achterhoek Liemers

Het Meldpunt is een initiatief van Bouwend Nederland afdelingen Achterhoek Liemers en de gemeenten in de Achterhoek-Liemers met als doel professioneel opdrachtnemerschap en innovatief aanbesteden te bevorderen. Daarnaast wordt gewaakt dat locale en regionale partijen worden uitgesloten van overheidsopdrachten door het stellen van dispropotionele financiële en referentie eisen in de selectie.

Opdrachtgevers en opdrachtnemers uit de regio kunnen melding maken van aanbestedingsprocedures voor werken van (semi-)overheden uit de regio, die in hun ogen niet voldoen aan bovengesteld doel door contact met ons op te nemen per mail. Een melding wordt anoniem behandeld.

Het Meldpunt kent een commissie die de aanvraag discreet beoordeeld. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van gemeenten en leden van Bouwend Nederland, aangevuld met deskundigen van het Bouwrecht. Het Meldpunt is ingesteld in 2012 zie

Persbericht