Doelstelling

Meldpunt Aanbestedingen van Werken Achterhoek/Liemers

Het Meldpunt is een initiatief van Bouwend Nederland en de Gemeenten in de Achterhoek en de Liemers om te bevorderen dat proportionele inschrijvingscriteria worden gehanteerd bij aanbestedingen van overheden. Hierdoor krijgen lokale en regionale bedrijven ook kansen bij opdrachten, mits de expertise en ervaring aanwezig is. Tevens heeft het Meldpunt als doel het bevorderen van innovatieve vormen van aanbesteden, die leiden tot een hogere kwaliteit van het werk tegen vergelijkbare of lagere kosten. In dit kader kunnen opdrachtgevers advies vragen over selectiecriteria of innovatieve aanbestedingsvormen.

Geen juridische verantwoordelijkheid

Aan het advies kunnen geen rechten worden worden ontleent. De opdrachtgever kan het advies terzijde leggen, zonder dat het meldpunt hier juridische consequenties aan kan verbinden. De commissie zal geen enkele juridische actie ondernemen richting welke partij dan ook om het advies na te leven en zal geen advies geven in juridische conflicten tussen partijen. De praktijk leert dat opdrachtgevers doorgaans wel serieus omgaan met het verstrekte advies.