Initiatiefnemers Gemeenten en Bouwend Nederland in de Achterhoek en de Liemers
 

Het meldpunt Aanbestedingen is een gezamenlijk initiatief  van de Achterhoekse gemeenten en Bouwend NL Achterhoek/Liemers, dat ook bestuurlijk wordt gedragen door de colleges van B&W van de (Achterhoekse) gemeenten.

Bouwend Nederland Achterhoek/Liemers

Bouwend Nederland Achterhoek/Liemers is een samenwerkingsverband van de volgende zelfstandige afdelingen:

  • Bouwend Nederland afdeling Achterhoek (per medio 2016 ontstaan uit een fusie van afdeling Doetinchem, afdeling Gelderland-Oost en afdeling Berkelstreek)
  • Bouwend Nederland afdeling de Liemers
  • Bouwend Nederland afdeling Zutphen en omstreken (sinds medio 2015 onderdeel van afdeling Stedendriehoek/Salland)


Bouwend Nederland Achterhoek/Liemers treedt onder andere op als spreekbuis richting de gemeenten en corporaties in de regio als het gaat om activiteiten, die voor de regio van belang zijn.

Bij de 3 afdelingen zijn zo’n 150 bouwbedrijven aangesloten.

De afdelingen vallen onder Bouwend Nederland Regio Oost , waarbij zo’n 1000 bouwbedrijven zijn aangesloten in de provincie Gelderland, Overijssel en Flevoland. Bouwend Nederland Regio Oost houdt kantoor in Apeldoorn.

Bouwend Nederland Regio Oost is één van de 5 regio’s, die Bouwend Nederland kent. Landelijk zijn 5000 bouwbedrijven aangesloten bij Bouwend Nederland dat kantoor houdt in Zoetermeer. Informatie over Bouwend Nederland staat op www.bouwendnederland.nl.