Gebruik de Leidraad Aanbesteden Bouwopdrachten 2009

Toelichting
De Leidraad Aanbesteden is opgesteld in opdracht van de Regieraad Bouw, een platform van opdrachtgevers, opdrachtnemers en adviseurs uit de gehele bouwkolom. De Leidraad wordt beschouwd als dé professionele standaard voor doelmatig en juridisch verantwoord aanbesteden. De Leidraad bestaat uit een uitgebreide handleiding, een internetapplicatie (DSS) en een verkort overzicht van aanbevelingen.  U vindt de leidraad via www.leidraadaanbesteden.nl.

Naast deze Leidraad dient de aanbestedende dienst zich uiteraard te houden aan de Aanbestedingswet en het daarbij behorende zogenaamd flankerende beleid, zoals de eerdergenoemde Gids Proportionaliteit en – waar het gaat om de aanbesteding van werken beneden de Europese drempel – aan het Aanbestedingsreglement Werken 2012. Hoewel niet verplicht wordt toepassing van het ARW sterkt aanbevolen bij het aanbesteden van Europese werken.