Biedt het bedrijfsleven ruimte om creativiteit te benutten door de opdracht oplossingsvrij te specificeren, dan wel de mogelijkheid te bieden van het aanbieden van varianten (alternatieven)

Toelichting
Aanbesteders maken niet altijd gebruik van de jarenlange praktijkervaring die bedrijven hebben met de uitvoering van werken. Voor het door hen aandragen van alternatieve oplossingen wordt in het bestek vaak geen ruimte geboden. Varianten (alternatieven) zijn evenwel vaak efficiënter en economischer dan de besteksoplossing. Aanbesteders zouden dus serieus moeten overwegen om aan bedrijven de mogelijkheid te bieden om wel varianten te kunnen aanbieden.

Niet voor niets houdt ook de Gids Proportionaliteit in hoofdstuk 3.7 een warm pleidooi voor het geven van de mogelijkheid om varianten aan te bieden.

Meer in het algemeen zouden aanbesteders bedrijven moeten stimuleren om met oplossingen te komen door de eigenschappen van het tot stand te brengen werk in functionele eisen te omschrijven. In dit opzicht gaat ook een stimulans uit van het in de Aanbestedingswet neergelegde uitgangspunt dat opdrachten in beginsel moeten worden gegund op basis van het criterium van de economisch meest voordelige inschrijving (emvi), in plaats van tegen de laagste prijs.

De Leidraad Aanbesteden geeft met het bijbehorende DSS een systeem waarmee kan worden bepaald wanneer het aangewezen is om een werk als traditionele opdracht, dan wel als geïntegreerde opdracht in de markt te zetten.