Beantwoord gestelde vragen bij nota van inlichtingen adequaat, open en helder.

Toelichting
Bedrijven investeren tijd en energie om mee te dingen naar een opdracht. Om een serieuze aanbieding te kunnen doen, verdiepen zij zich in de aanbestedingsstukken. Dat kan aanleiding geven tot vragen, omdat bijvoorbeeld niet helemaal duidelijk is wat bedoeld wordt. Het is ook in het belang van de aanbesteder dat vragen van gegadigde adequaat en volledig worden beantwoord.