Open de aanbiedingen ten overstaan van inschrijvers

Toelichting
Meer dan in andere sectoren besteden bouwbedrijven tijd en moeite aan het doen van een aanbieding. Geen enkele bouwopdracht is immers standaardproductie. Transparantie en inzicht in de correcte behandeling van hun inschrijvingen zijn dan ook op hun plaats. Daarbij past dat de aanbesteders de gelegenheid krijgen om aanwezig te zijn bij het moment waar het uiteindelijk om draait, namelijk het moment waarop de aanbesteder kennis neemt van de ingediende aanbiedingen – het moment van aanbesteding. Niet alleen hebben de inschrijvers het recht om te kunnen controleren dat ook deze stap in het aanbestedingsproces transparant verloopt; zij hebben er ook belang bij om te weten wat hun onderlinge positie ten opzichte van elkaar is.