Maak de uitslag van de aanbesteding snel bekend

Toelichting
De aanbesteder dient de inschrijvers zo spoedig mogelijk na kennisneming van de inschrijvingen te informeren over de uitkomsten daarvan. Dit niet alleen omdat de aanbieders capaciteit beschikbaar houden voor het geval zij als beste eindigen, maar ook omdat voor hen het verloop van een aanbesteding van belang is voor de vraag hoe zij een volgende aanbesteding tegemoet zullen treden. Bedenk daarbij dat de tijd tussen twee aanbestedingen kan heel kort kan zijn – soms niet meer dan enkele uren.

Het is tevens van belang om alle inschrijvers een duidelijke toelichting te geven aan de hand van de gestelde criteria, waarom gekozen is voor de betreffende partij en allen de kans te geven om hun reactie hierop te geven. Allen kunnen hiervan leren en zowel opdrachtgever als inschrijver kunnen daar hun voordeel bij doen bij toekomstige aanbestedingen.