Vermijd irreële uitvoeringstermijnen

Toelichting
Het is verleidelijk te bedingen dat een werk bijzonder snel uitgevoerd moet worden. Dat kan, en in sommige gevallen is het ook nodig, maar de kans op fouten en juridische procedures wordt hierdoor groter en de kosten zullen stijgen.