Besteed een opdracht niet aan indien financiering of benodigde vergunningen niet voorhanden zijn

Toelichting
Het deelnemen aan een aanbesteding kost bedrijven tijd, geld en energie. Wanneer bedrijven meedoen, zullen zij er in het algemeen vanuit mogen gaan dat de aanbesteding ook daadwerkelijk tot een opdracht zal leiden. Wanneer de financiering of een vereiste vergunning niet voorhanden is, dient dat bekend te worden gemaakt in de aankondiging van de aanbesteding, dan wel in de uitnodiging aan bedrijven.