Commissie

De commissie behandelt de meldingen en geeft advies aan gemeenten. Het regulier overleg tussen wethouders en voorzitters van de afdelingen van Bouwend Nederland in de Achterhoek/Liemers wordt de beleidslijnen uitgezet voor de commissie.

Belangenverstrengeling

Indien één van de leden van de commissie als opdrachtgever of potentiële inschrijver betrokken is of wenst te zijn bij het project dat door de commissie wordt behandeld zal het betreffende lid geen informatie over de melding en/of het advies ontvangen via het meldpunt. Zodra een potentiële inschrijver informatie over het project via het meldpunt ontvangt cq aanwezig is bij de behandeling van het werk in een overleg van het Meldpunt zal hij niet inschrijven of zich terugtrekken voor de aanbesteding. Alle leden van de commissie hebben zich geconformeerd aan de afspraak om alles te doen om ook maar de minste schijn van belangenverstrengeling te voorkomen.

Leden Commissie Meldpunt Aanbestedingen van Werken Achterhoek/Liemers


Bram Klomps              Bouwend Nederland afd. Achterhoek

Herman Reinten         Bouwend Nederland afd. Achterhoek

Jos Dijkman                Bouwend Nederland afd. Stedendriehoek

Pim Kroes                   Gemeente Doetinchem

Fred Roossink             Bouwend Nederland afd. Achterhoek

Frank Cent                  Gemeente Montferland

Andre Lurvink              Gemeente Oost Gelre

Saskia Kloet                Gemeente Zevenaar, Rijnwaarden, Duiven,                                      Westervoort

Jacques Roosendaal   Gemeente Oude IJsselstreek

Henk Verschuur           Poelmann van den Broek

Jos van Alphen            Aanbestedingsexpert Bouwend Nederland                                      Zoetermeer