Commissie

De commissie behandelt de meldingen en geeft advies aan gemeenten. Het regulier overleg tussen wethouders en voorzitters van de afdelingen van Bouwend Nederland in de Achterhoek/Liemers wordt de beleidslijnen uitgezet voor de commissie.

Belangenverstrengeling

Indien één van de leden van de commissie als opdrachtgever of potentiële inschrijver betrokken is of wenst te zijn bij het project dat door de commissie wordt behandeld zal het betreffende lid geen informatie over de melding en/of het advies ontvangen via het meldpunt. Zodra een potentiële inschrijver informatie over het project via het meldpunt ontvangt cq aanwezig is bij de behandeling van het werk in een overleg van het Meldpunt zal hij niet inschrijven of zich terugtrekken voor de aanbesteding. Alle leden van de commissie hebben zich geconformeerd aan de afspraak om alles te doen om ook maar de minste schijn van belangenverstrengeling te voorkomen.

Leden Commissie Meldpunt Aanbestedingen van Werken Achterhoek/Liemers

Bram Klomps

Bouwend Nederland afdeling Achterhoek

Herman Reinten

Bouwend Nederland afdeling Achterhoek

Jos Dijkman

Bouwend Nederland afdeling Stedendriehoek

Pim Kroes Gemeente Doetinchem

Fred Roossink

Bouwend Nederland afdeling Achterhoek

Frank Cent

Gemeente Montferland

Andre Lurvink

Gemeenten Oost-Gelre

Saskia Kloet

Gemeenten Zevenaar, Rijnwaarden, Duiven, Westervoort

Jacques Roosendaal

Gemeente Oude-IJsselstreek

Henk Verschuur

Advocaat Poelmann Van den Broek

Dick van Werven

Aanbestedingsexpert Bouwend Nederland Zoetermeer

Rien Wabeke

Secretaris