Status Meldingen en Adviezen

MELDINGEN Enkele voorbeelden uit verleden:

Project:
Nieuwbouw gemeentewerf en brandweerpost Bronckhorst
Advies Meldpunt opgevolgd: Voor belangrijk deel
Resultaat: Werk gegund aan Achterhoekse Installateur en aannemer uit Zevenaar

Project:
Herhuisvesting Gemeente Oost-Gelre
Advies Meldpunt opgevolgd: nee
Resultaat: Dialoog leidt tot wederzijds begrip

Project:
Nieuwbouw Sportpark Zuid Graafschap College
Advies Meldpunt opgevolgd: ja volledig
Resultaat: Nog niet bekend

Project:
Nieuwbouw Liemers College Zevenaar
Advies Meldpunt opgevolgd: ja
Resultaat: Aanbesteding teruggetrokken en opnieuw aanbesteed en gegund aan Achterhoekse aannemer.

Project:
Verbouwing Kennedyschool Zutphen
Advies Meldpunt opgevolgd: ja
Resultaat: Eis ISO-certifcaat vervallen 
Bijzonderheden
Werk gegund aan Achterhoekse Aannemer

Project:
Zutphen 40 energieneutrale woningen Leesten-Oost
Advies Meldpunt opgevolgd: deels
Resultaat:
Enkele aanpassingen, waaronder kleinere kavels. 
Bijzonderheden
Werk gegund aan Achterhoekse Aannemer

Project:
Herinrichting kern Vorden
Advies Meldpunt opgevolgd: Deels
Resultaat:
Bijzonderheden: Geen
Werk gegund aan aannemer buiten regio

Project:
Verbouwing Nieuwhof Westervoort
Advies Meldpunt opgevolgd: Ja, volledig
Resultaat: Goede kansen voor lokale bedrijven 
Bijzonderheden:
Werk gegund aan aannemer uit Twente.


Project:
Brede School Didam
Advies Meldpunt opgevolgd: Nee
Resultaat: Veiling
Bijzonderheden:
Werk gegund aan aannemer uit Twente.


PILOTS

Project:
Inrichting Wentholtpark

Advies: Ja

Bijzonderheden: Er was reeds een bestek. Gemeente biedt inschrijvers alsnog mogelijkheid om alternatieven aan te bieden.
Monitoring door werkgroep. Evaluatie samen met inschrijvers, zie document "Enkele conclusies workshop innovatief......."