Status Meldingen en Adviezen

MELDINGEN Enkele voorbeelden uit verleden:

Project:
Nieuwbouw gemeentewerf en brandweerpost Bronckhorst
Advies Meldpunt opgevolgd: Voor belangrijk deel
Resultaat: Werk gegund aan Achterhoekse Installateur en aannemer uit Zevenaar

Project:
Herhuisvesting Gemeente Oost-Gelre
Advies Meldpunt opgevolgd: nee
Resultaat: Dialoog leidt tot wederzijds begrip

Project:
Nieuwbouw Sportpark Zuid Graafschap College
Advies Meldpunt opgevolgd: ja volledig
Resultaat: Nog niet bekend

Project:
Nieuwbouw Liemers College Zevenaar
Advies Meldpunt opgevolgd: ja
Resultaat: Aanbesteding teruggetrokken en opnieuw aanbesteed en gegund aan Achterhoekse aannemer.

Project:
Verbouwing Kennedyschool Zutphen
Advies Meldpunt opgevolgd: ja
Resultaat: Eis ISO-certifcaat vervallen 
Bijzonderheden
Werk gegund aan Achterhoekse Aannemer

Project:
Zutphen 40 energieneutrale woningen Leesten-Oost
Advies Meldpunt opgevolgd: deels
Resultaat:
Enkele aanpassingen, waaronder kleinere kavels. 
Bijzonderheden
Werk gegund aan Achterhoekse Aannemer

Project:
Herinrichting kern Vorden
Advies Meldpunt opgevolgd: Deels
Resultaat:
Bijzonderheden: Geen
Werk gegund aan aannemer buiten regio

Project:
Verbouwing Nieuwhof Westervoort
Advies Meldpunt opgevolgd: Ja, volledig
Resultaat: Goede kansen voor lokale bedrijven 
Bijzonderheden:
Werk gegund aan aannemer uit Twente.


Project:
Brede School Didam
Advies Meldpunt opgevolgd: Nee
Resultaat: Veiling
Bijzonderheden:
Werk gegund aan aannemer uit Twente.


PILOTS

Project:
Inrichting Wentholtpark

Advies: Ja

Bijzonderheden: Er was reeds een bestek. Gemeente biedt inschrijvers alsnog mogelijkheid om alternatieven aan te bieden.
Monitoring door werkgroep. Evaluatie samen met inschrijvers, zie document "Enkele conclusies workshop innovatief......."

Enkele conclusies workshop innovatief Aanbesteden op 21 september 2010

De workshop is georganiseerd door Bouwend Nederland voor aannemers in Achterhoek/Liemers, samen met ambtenaren van gemeente Oost-Gelre. Centraal stonden de ervaringen uit de case Wentholtpark en de ervaringen van de 5 inschrijvers, die hebben meegedaan. Zij waren bereid gevonden hun ervaring en visie te geven. Een aantal conclusies van deze middag:

1. De inschrijvers hebben veel tijd besteed. Er zijn 5 totaal verschillende ontwerpen ingediend, hetgeen als een duidelijke meerwaarde wordt ervaren door de opdrachtgever.

2. Voor de inschrijver wordt het belangrijker om te kijken naar de sterke punten van het bedrijf en daarmee zich te onderscheiden.

3. Communicatie en marketing worden veel belangrijker dan het technisch ontwerp. Hier moeten aannemers een grote slag maken.

4. Het moet door vakambtenaren worden geaccepteerd dat een inschrijver niet in gaat op een uitnodiging, door dit goed te onderbouwen.

5. Innovatief aanbesteden vraagt veel tijd/kosten van de inschrijver. De aanbestedende dienst moet er naar streven deze tijd beperkt te houden, door bijv. een eerdere selectie of minder inschrijvers uitnodigen. Dan kan ook een rekenvergoeding worden gegeven aan degene die veel werk hebben gedaan, maar het werk niet gegund krijgen.

6. Aannemers die willen scoren bij innovatieve aanbestedingen moeten hiervoor kiezen en de kans krijgen ervaring op te doen.

7. Kennis van de lokale markt is essentieel.

8. MKB-bedrijven moeten meer strategische samenwerkingspartners zoeken om mee te
kunnen doen.

9. Verbetering begrip tussen gemeentes en bouwers horen en gehoord worden.

10. Voorkomen van juridisering, waardoor minder kans op vertragingen in
selectie/opstartproces.