Verleng de gestanddoeningstermijn niet onnodig

Toelichting
De termijn gedurende welke aanbieders hun aanbieding gestand moeten doen mag niet onnodig lang zijn en zeker niet langer dan de standaardtermijn die in het ARW 2012 is opgenomen 2). Dergelijke lange termijnen leiden voor bedrijven tot grote onzekerheid.
Een bedrijf kan zijn beschikbare capaciteit en bedrijfsvoering heel lastig op verlengde gestanddoeningstermijnen afstemmen. Ook wordt bij de verlenging van een gestanddoeningstermijn onvoldoende rekening gehouden met de consequenties voor de aanvang van het werk of van de bouwtijd. 

2) De gestanddoeningstermijn is in het ARW 2012 gesteld op 50 dagen, waarbij is gerekend met 30 dagen voor de beoordeling van de inschrijvingen en 20 dagen voor de opschortende termijn, (de zogenaamde Alcatel-termijn) . Maar omdat in het ARW bij de onderhandse procedure en bij de Raamovereenkomst met een enkele ondernemer, de opschortende termijn niet is verwerkt, is in die procedures de gestanddoeningstermijn gesteld op 30 dagen gesteld.