Vermijd irreële boetes wegens te late oplevering

Toelichting
Als stok achter de deur om een tijdige oplevering zeker te stellen, kan een boete een prima middel zijn. Nog beter werkt een bonus/malus systeem, waarbij de opdrachtnemer geprikkeld wordt nog sneller te werken dan volgens het bestek is voorgeschreven