Stimuleer het werken met Leerlingbouwplaats

Toelichting
Gemeenten in de Achterhoek/Liemers hebben samen met corporaties, opleidingsbedrijven en Fundeon het Convenant leerlingbouwplaats ondertekend.

Leerlingbouwplaatsen zijn volwaardige bouwprojecten waar leerlingen onder leiding van opgeleide leermeesters deze werken uitvoeren.

De doelstellig van Leerlingbouwplaatsen is om leerlingen een betere opleiding te bieden, het is gebleken dat op leerlingbouwplaatsen leerlingen sneller en beter de opleiding afronden. De (voortijdige) uitstroom van leerlingen is aanmerkelijk lager vergeleken met leerlingen op gebruikelijke bouwwerken. Voor de opdrachtgever zijn er geen verschillen tussen werken die als leerling-bouwplaats en werken waarbij dat niet het geval is.
Omdat met leerlingbouwplaatsen de instroom en behoud van jongeren in de bouw sterk wordt verbeterd en er daarmee een vak geleerd kan worden opdrachtgevers opgeroepen de eis te stellen dat ten behoeve van uitvoering van de opdracht een leerlingbouwplaats wordt ingericht.